Lyreco
 
WORLDWIDE DISTRIBUTOR OF OFFICE PRODUCTS โครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ติดต่อเรา !

ข่าวล่าสุด

ลีเรคโกร่วมแบ่งปันความสุข ความอบอุ่นและรอยยิ้มให้กับน้องๆ

ทางลีเรคโก ได้ทำกิจกรรมร่วมแบ่งปันความสุข ความอบอุ่นและรอยยิ้มให้กับน้องๆ ที่บ้านแกร์ดา จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ดูแลเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี...

คลิปวิดีโอ

  Our Green Assessment Methodology: สินค้าของคุณเป็นสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมจริงหรือ?
  Our Social Audits Programme
โปรแกรมการตรวจสอบมาตรฐานโรงงานของ
ลีเรคโก 
  โครงการลีเรคโกเพื่อการศึกษา สำหรับเด็กผู้ด้อยโอกาสในประเทศโตโก

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  อ่านเพิ่มเติม
รายงานเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 2018
www.lyreco.co.th WORLDWIDE DISTRIBUTOR OF OFFICE PRODUCTS - บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 10260 โทรศัพท์ 02 338 0200 โทรสาร 02 349 6552
เกี่ยวกับลีเรคโก | ระบบการจัดการ | วิธีจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเรา | วิธีจัดการด้านสังคมของเรา | วิธีจัดการด้านเศรษฐกิจของเรา
รางวัลและการยอมรับ | การประเมินผลโดยหน่วยรับรองมาตรฐานของเรา | เครื่องมือที่มุ่งเน้นลูกค้า | กรณีศึกษา | คำถามที่พบบ่อย
Terms of Use | Site map | GDPR Privacy Notice