Lyreco
 
WORLDWIDE DISTRIBUTOR OF OFFICE PRODUCTS โครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ติดต่อเรา !

About Lyreco


Key figures
25 ประเทศ
9,000 พนักงาน
6,800 สินค้าคงคลัง
60,000 ออเดอร์ต่อวัน
400,000 m² ของศูนย์กระจายสินค้า
230,000 กล่อง ถูกจัดส่งในทุกๆวัน
ISO 9001 ISO 14001 ได้รับการรับรอง
1,700 รถขนส่ง

หนึ่งลีเรคโกใน 25 ประเทศ

สาขาทั่งหมด 25 ประเทศ ทั่วโลกแต่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดซื้อสินค้า ทางบริษัท ลีเรคโก สำหรับสินค้าบางประเภท เราได้ใช้รูปแบบการจัดซื้อแบบรวบรวม การจัดซื้อแต่ละประเทศทั้งหมด 25 ประเทศเพื่อให้ได้การบริหารการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
เราเป็นบริษัทหนึ่งที่จำหน่ายเครื่องเขียน อุปกรณ์ในสำนักงานที่ใหญ่แห่งหนึ่งโดยเรามีสาขา 25 ประเทศ ทั่วโลก (36 พันธมิตร) ใน 5 ทวีป เราเชื่อในการบริการลูกค้าให้ได้คุณภาพเดียวกันทั่วโลก
ลีเรคโกเรามีระบบการบริหารและองค์กรที่ใช้นโยบายเดียวกันทั่วโลก และเราใช้ระบบสารสนเทศที่มีมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการบริหารของเรา

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นหนึ่งในรูปแบบการบริหารของเรา

ลีเรคโกทุกสาขาทั่วโลกจะมีการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับปรุงให้ดีขึ่นอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ตัวอย่างจาก
การปฏิบัติที่ดีทีสุด ของแต่ละสาขาของเรา

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งปัจจัยในความสำคัญของเรา 

Your office... our world

Your office... our world
5 พันธมิตรของเรา
5 พันธมิตรที่ทำให้ลีเรคโกมีศักยภาพในการให้บริการลูกค้าได้ครอบคลุมไปยังอาฟริกาใต้, อียิบป์, นิวซีแลนด์,แม็กซิโก, สหรัฐอเมริกา, ใต้หวัน และญีปุ่น
6 strategic partners
Lyreco Lyreco Partners : Askul OfficeMax Officepro Office Product Depot Waltons

Journey of an order

www.lyreco.co.th WORLDWIDE DISTRIBUTOR OF OFFICE PRODUCTS - บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 10260 โทรศัพท์ 02 338 0200 โทรสาร 02 349 6552
เกี่ยวกับลีเรคโก | ระบบการจัดการ | วิธีจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเรา | วิธีจัดการด้านสังคมของเรา | วิธีจัดการด้านเศรษฐกิจของเรา
รางวัลและการยอมรับ | การประเมินผลโดยหน่วยรับรองมาตรฐานของเรา | เครื่องมือที่มุ่งเน้นลูกค้า | กรณีศึกษา | คำถามที่พบบ่อย
Terms of Use | Site map | GDPR Privacy Notice