Lyreco
 
WORLDWIDE DISTRIBUTOR OF OFFICE PRODUCTS โครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ติดต่อเรา !

ความเป็นเลิศในการจัดส่งสินค้า

OUR Economic ACTIONS
ลีเรคโกยินดีที่จะสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการซึ่งถือว่าเป็นแก่นแท้ของบริษัท โดยที่เรามุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าของเราผ่านทางการขายของเรา, การจัดเก็บ, การขนส่ง, และแผนกบริการลูกค้า ซึ่งหมายความว่าการให้บริการนั้นจะบรรลุผลเกินเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป้าหมายต่างๆนั้นจะถูกกำหนดในแผนธุรกิจที่มีอยู่เป็นประจำทุกๆเดือนเราทำงานภายใต้ดัชนีบ่งชี้ประสิทธิภาพ (KPI) ซึ่งจะถูกสร้างขึ้นเพื่อวัดผลการทำงานตั้งแต่ เริ่มต้นขบวนการทำงาน การจัดเก็บ-ส่งสินค้า จนถึงการวัดจำนวนการออกใบลดหนี้ โดยดัชนีชี้วัดบางตัวจะถูกตรวจสอบในทุกๆวัน และมีการตรวจสอบผลงานโดยผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ทางสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ จะมีการตรวจสอบเอกสารคุณภาพต่างๆ เพื่อยืนยันว่าผลการทำงานของบริษัทย่อยทุกๆที่ จะเป็นไปอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ

ระบบการจัดการของเราได้รับรอง ISO9001 เพื่อเป็นการทำให้มั่นใจได้ว่า การตรวจสอบและวัดผลตัวชี้วัดคุณภาพส่งผลต่อการให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้า และการตั้งค่าเป้าหมายมุ่งเน้นเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของเราให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ใน บริษัท ย่อยแต่ละที่ จะมีผู้จัดการด้านคุณภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารอาวุโส เพื่อสร้างความท้าทายและติดตามดัชนีบ่งชี้ต่างๆที่จะต้องไม่ได้อยู่เพียงแค่ระดับที่กำหนดเป้าหมายเท่านั้น และจะต้องแน่ใจว่า บริษัท ย่อยทั้งหมดจะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001

การใช้วิธีฟังผลตอบรับจากลูกค้า โดยการสำรวจความพึงพอใจและข้อร้องเรียนของลูกค้าประจำปีนั้น สามารถที่จะสิ่งที่ช่วยกำหนดแผนงาน หรือแนวทางแก้ไขปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นได้

ความเป็นเลิศ (Excellence) นับเป็นหนึ่งในสี่ของค่านิยมที่ลีเรคโกกำหนดไว้ ความใส่ใจในรายละเอียดการให้บริการของเราจะทำให้การให้บริการของเราออกมาอย่างดีที่สุด

จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล

OUR ECONOMIC ACTIONSพนักงานของเราและบริษัทคู่ค้า ต้องไม่ยอมรับในการทำผิดกฎหมาย หรือ ผิดหลักจริยธรรม ในองค์กรของเรา 


เมื่อต้นปี 2010 ลีเรคโก ได้เปิดตัวนโยบายใหม่สำหรับพนักงานและบริษัทคู่ค้า ชื่อว่า "จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล"

จุดมุ่งหมายของผู้บริหาร คือ การทำให้พนักงานทุกคนภายในกลุ่มของลีเรคโก เข้าใจส่วนของตนในการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมในทุกความสัมพันธ์ของพวกเขาภายในธุรกิจของเรา

จรรยาบรรณสำหรับบริษัทคู่ค้า มีโครงสร้างในการปฏิบัติเดียวกัน ทำให้แน่ใจว่า  บริษัทคู่ค้าได้ปฎิบัติตามค่านิยมของเรา ในการจัดส่งและบริการ เมื่อมีการทำงานร่วมกับลีเรคโก เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบ

นโยบายนี้ ได้รับการสื่อสารโดยตรงให้กับผู้บริหารระดับสูงของทีมในแต่ละสาขา การสื่อสารที่อธิบายความสำคัญของหลักการรวมอยู่ในหลักจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล และจำเป็นต้องมีการวางแผนติดตามสำหรับพนักงานทุกคนที่ต้องตระหนักถึงเนื้อหา

เพื่อให้มั่นใจในการประยุกต์ใช้ในขั้นตอนของกระบวนการทางธุรกิจของเรา ในแต่ละขั้นตอนและแบบฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นที่นั้น จะเป็นการสนับสนุนนโยบายของบริษัท

สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน โดยมีการประกวดราคาสำหรับบริษัทคู่ค้าที่จะนำเสนอสินค้าในแคตาล็อค และสินค้าแบรนด์ของเราและการบริการ การทำงานในแนวทางนี้ สามารถที่จะตรวจสอบได้ตามขั้นตอนของหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับแต่ละบริษัทคู่ค้าและทุกการประกวดราคา การตรวจสอบจะดำเนินการโดยยึดหลักคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จากผู้ตรวจสอบที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี 

การประยุกต์ใช้หลักจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล สำหรับบริษัทคู่ค้า มีความสำคัญอย่างยิ่ง กลุ่มลีเรคโกตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักของ International Labor Organization ภายใต้สัญลักษณ์ ของ The UN Global Compact หลักการเหล่านี้จะปรากฏในหลักจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลสำหรับบริษัทคู่ค้า และช่วยให้เป็นบรรทัดฐานสำหรับการทำงานร่วมกับบริษัทคู่ค้า ผู้ซึ่งมีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกับลีเรคโกเพื่อสิทธิมนุษยชน; สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามกฎหมายในทุกประเทศที่เราและบริษัทคู่ค้ามีการดำเนินการ 


การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์

our economic actions


การสั่งซื้อทางอิเล็คทรอนิคส์ คือ กุญแจสำคัญในการสร้างความยั่งยืน


เป็นเวลากว่า 5 ปี ที่เรามีจุดมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาแบบฟอร์มทางอิเล็คทรอนิคส์ เพื่อมาใช้แทนแบบฟอร์มกระดาษเท่าที่จะสามารถทำได้ (ใบส่งของ หรือ ใบรับของของลูกค้า) เรานำเสนอทางแก้ปัญหาโดยการพัฒนาระบบต่างๆ โดยเฉพาะระบบอิเล็คทรอนิคส์และแคตตาล็อค

จุดมุ่งหมายของเรา จากทุกโครงการต่างๆ นั่นคือ การลดการใช้กระดาษและพลังงาน

ลีเรคโกทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อม

our community actions
ลีเรคโกเชิญชวนท่านมาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการทำงานที่ควบคู่กับการคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมที่ชาวลีเลคโกทุกคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติแล้ว  การสนับสนุนและนำเสนอวิธีการรักษาสภาพแวดล้อมให้กับบริษัทของทางลูกค้าทุกท่านยังเป็นเป้าหมายหลักของเราเช่นกัน

การไปให้ถึงเป้าหมายดังกล่าว  ลีเรคโกมีการจัดดำเนินการในหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ  อาทิเช่น การรับคืนตลับหมึกหรือแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว  การวัดปริมาณก๊าซคาร์บอน (CF calculation) เพื่อลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอน ยิ่งกว่านี้ เรายังมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ทางลีเรคโกมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากมายหลายชนิดหลายรูปแบบในทุกหมวดสินค้าไว้นำเสนอแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจาก FSC สินค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือสินค้าที่ง่ายต่อการย่อยสลาย และอื่นๆ

ทางลีเรคโกสามารถจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้างต้นให้กับท่าน  ตามประเภทสินค้าที่ท่านใช้จริงเป็นประจำ  เพื่อใช้ในการอ้างอิงในการทำ Supply chain หรือการจัดซื้อตามนโยบายของทางบริษัทท่าน

พนักงานขายของลีเรคโกทุกคนได้รับการฝึกอบรบอย่างดีเพื่อสามารถที่จะตอบสนองให้กับทุกความต้องการของลูกค้าอย่างลงตัว นับตั้งแต่วิธีการวางบิลให้ถูกต้องตามนโยบายของบริษัทลูกค้า รวมไปถึงการจัดทำตารางการสั่งของ จนกระทั่งการบริการส่งสินค้าให้ถึงโต๊ะทำงานในลีเรคโกบางประเทศ 

จากการบริการและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของทางลีเรคโก  เราและลูกค้าของเราจะสามารถช่วยกันลดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์
และมลภาวะต่างๆ เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้ของเรา

 

ความสัมพันธ์กับคู่ค้า

our economic actions
พนักงานและคู่ค้า พวกเราไม่ยอมรับในสิ่งผิดกฎหมาย หรือกระทำผิดในจรรยาบรรณ์ขององค์กรเรา การบริหารจัดการ:
ผู้ค้าของกลุ่มสินค้าซึ่งคิดเป็นมูลค่าโดยรวมประมาณ 70% ของบริษัทฯ ได้รับการบริหารจัดการ โดย ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ ทั้งในด้านต้นทุนสินค้า การกำหนดกฎเกณฑ์ในการซื้อการขายรวมถึง การสร้างความสัมพันธ์อันดีที่จะทำให้ทั้งผู้ค้า และ บริษัทฯ เติบโตอย่างมีความมั่นคงบนพื้นฐานของการสร้างกำไรที่สมเหตุสมผล และมีความรับผิดชอบต่อทั้งพนักงานและสังคมในประเทศนั้นๆ
ส่วนผู้ค้าของสินค้าที่คิดเป็นมลค่าที่เหลืออีก 30% จะถูกบริหารจัดการโดยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศนั้นฯ เช่นเดียวกับระเบียบแบบแผนที่ทางบริษัทฯ ได้สร้างไว้ดังค่านิยม
พนักงานในทุกภาคส่วนได้ถูกเน้นย้ำให้ถือการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ค้าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งการกระทำเช่นนี้จะเพิ่มโอกาสให้กับบริษัทฯ ในการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่มีบทบาทและจำเป็นต่อการซื้อการขายในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างความแข็งแกร่งและการเพิ่มศักยภาพของภาพรวมบริษัทฯ

อนึ่ง การบริการจัดการลูกค้าไม่ได้มีความสำคัญมากกว่าหรือน้อยกว่าการบริหารจัดการผู้ค้าสำหรับบริษัทฯ แต่บริษัทฯ กับเล็งเห็นว่าทั้งผู้ค้า ตัวบริษัทฯ และ ผู้ซื้อ จัดถือเป็นบริษัทฯ เดียวกัน ที่หลักทั้ง 3 ส่วนนี้ต้องมีการสร้างระเบียบแบบแผนในการรักษามาตรฐานที่ได้ตกลงหรือยอมรับกัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณภาพสินค้า ระดับราคาต้นทุน หรือราคาขายที่สมเหตุสมผล รวมถึงการบริหารสินค้าคงคลังที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งตามสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ที่มีความต้องการในสินค้านั้นๆ เป็นพิเศษ ตามสภาวะการแข่งขันของตลาด ฉะนั้น การเป็น 1 ใน หลักปัจจัย ทั้ง 3 ที่สำคัญของบริษัทฯ จึงมีความสำคัญยิ่งต่อมวลรวมของบริษัทฯ  

จรรยาบรรณคู่ค้า:
บริษัทฯ ถือความสำคัญของจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลเป็นปัจจัยพื้นฐานฐานที่ปราศจากข้อยกเว้น ในการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจัดระเบียบทางด้านจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลในปี 2010 ให้เป็นกฎเกณฑ์ที่ทุกภาคส่วนต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดให้ตรงกัน ซึ่งทั้งนี้กฎปฏิบัติต่างๆ ยังได้ให้ความหมายที่ชัดเจนของการประพฤติโดยชอบ และมิชอบของทั้งตัวบริษัทฯ เอง และผู้ค้า ซึ่งทั้งตัวบริษัทฯ เอง และผู้ค้าต้องตกลงยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ทั้งสิ้นพร้อมเอกสารโดยผู้มีอำนาจทั้ง 2 ฝ่ายเจตนาประสงค์ร่วมเห็นด้วยพร้อมตราประทับ.

หลักการและข้อปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ถูกกำหนดและวางกฎเกณฑ์ให้:
 • ตรงกับกฎหมายเละข้อปฏิบัติของประเทศนั้นๆ;
 • ยึดถือสิทธิมนุษยชน รวมถึง:
  • ปฎิเสธและต่อต้านการบังคับการใช้แรงงานหรือทำการบังคับใดๆ;
  • ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก;
  • ปฏิเสธและต่อต้านการเลือกปฏิบัติในแง่ของการจ้างงานและอาชีพ;
 • การจ้างงานมีความปลอดและถูกกฎหมาย


การประเมินผล:
เครื่องมือการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ค้า (SPIP) จะถูกประยุกต์ใช้ในรูปแบบเดียวกันในทุกๆ สาขาของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ มุ่งเห็นความสำคัญของการทำงานอย่างเป็นระบบ แบบแผนระดับสากล รวมถึงการใส่ใจ ดูแลสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ทั้งผู้ค้า และลูกค้าใช้และนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้ว แยกประเภทและทำการรีไซเคิลนำกลับมาใช้อีกครั้ง ฉะนั้นทางบริษัทฯ จึงต้องการผู้ค้าที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันมาร่วมศักยภาพร่วมกัน อนึ่ง บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากของผลการดำเนินงานในระบบการจัดการทางด้านการขนส่งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงทีและสม่ำเสมอ การจัดการทางด้านเอกสาร

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่ยินดีที่จะร่วมงานกับผู้ค้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎและระเบียบแบบแผน การสร้างศักยภาพหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงใส่ใจในด้านจรรยาบรรณ และสิ่งแวดล้อม และ ปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองแรงงาน
 

ความเป็นเลิศในการจัดซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

our economic actions


ความเป็นเลิศในการจัดซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับ ลีเรคโก เช่นเดียวกับความทุ่มเท่ในการจัดซื้อสินค้าตามความต้องการสูงสุดของลูกค้า


สำหรับการจัดซื้อสินค้าของลีเรคโกเพื่อสิ่งแวดล้อมจะมีแนวทางอยู่ 2 แบบ :
 • สินค้าสำหรับสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่จัดจำหน่ายแก่ลูกค้าโดยลีเรคโกจะจัดซื้อสินค้ากับทางคู่ค้าระดับโลก
 • และ จากคู่ค้าภายในประเทศ
   

ยิ่งไปกว่านั้นสำหรับสินค้าที่ทางลีเรคโกจัดซื้อมาเพื่อใช้ในองค์กรของลีเรคโก เรายังคงเลือกสินค้าที่ใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

ลีเรคโกยังคงยึดมั่นในหลักการเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าที่มุ่งเน้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยคู้ค้าของเราจะมีการตกลงในการข้อผูกมัดทางด้านจรรยาบันของคู่ค้า

โดยขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆในการจัดซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม จะใช้มาตรฐานระดับนานาชาติ มาตรฐานเดียวกับ ลีเลคโก ประเทศฝรั่งเศส

เช่น เมื่อมีการทำสัญญากับทางคู้ค้าต่างๆ ทางลีเรคโก คำนึงถึง ด้านคุณภาพ ด้านราคา และที่สำคัญคือด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ขั้นตอนในการจัดซื้อต่างๆจะถูกตรวจสอบ โดยทีมผู้ตรวจสอบภายในประเทศ

และในบ้างครั้งจะตรวจสอบโดยประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

ในปัจจุบันลีเรคโกมีสินค้ามากกว่า 700 รายการที่เป็นสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่จำหน่ายในลีเรคโก ทั่วโลก

สำหรับสิ่งค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่ คู่ค้าของเราต้องได้มาตรฐาน ISO 14001 หรือมาตรฐานเทียบเท่าในแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถแสดงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ยิ่งถ้าเป็นสินค้า ตราลีเรคโกที่เป็นสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม  เราจะมีการตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตโดยผู้ตรวจสอบทางด้านสิ่งแวดล้อม ทุกปี และนี้แสดงให้เห็นว่าเรามุ่งสู่นโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

เราจัดทำการเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในเอกสารสัญญาในการซื้อขายของคู่ค้า สำหรับสินค้าและการบริการ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้นเรายังมีการวิเคราะห์ยอดการเติบโตของสิ่งค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม และนี้เป็นหนึ่งในดัชนีวัดประสิทธิผลของลีเรคโกอีกด้วย

หน่ายงานด้านจัดซื้อของเราประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีประสิทธิผลและเล็งเห็นประโยชน์ของการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญเช่นทุกสินค้าจากทางคู่ค้าเรามีการประเมิลคู่ค้าด้านการลดมลภาวะที่ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมเช่น คู่ค้าเรามีนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และเรายังจัดทำสัญญากับทางคู่ค้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมีการเก็บบันทึกและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบทางด้านสิ่งแวดล้อมในทุกๆปีอีกด้วย
 

ความถูกต้องข้อมูลทางการเงิน

our economic actions
ด้วยเราเป็นองค์กรที่เป็นตัวของตัวเอง, ลีเรคโกจึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านการเงินด้วยความโปร่งใส น่าเชื่อถือให้กับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมกัน


ซึ่งสามารถบรรลุถึงมาตรฐานได้โดยใช้หลักการและแผนงานทางด้านบัญชี และมีการตรวจสอบรายการทางบัญชีทุกรายการโดยสำนักงานใหญ่

เรามีการตรวจสอบภายในจากสำนักงานใหญ่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ข้อมูลทางการเงินทุกอย่างถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการทางการเงินและหน่วยงานอื่นที่นอกเหนือจากการให้คำปรึกษาของสำนักงานใหญ่

ศูนย์กลางระบบสารสนเทศ

our economic actions

เราจะทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจาก:
 • ความเป็นมืออาชีพของเราในการสรรหาผลิตภัณฑ์
 • อำนาจการต่อที่สูงของพวกเรา
 • ความมั่นคงทางการเงิน
 • ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
 • ระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์
 • การได้รับการรับรองอย่างครบวงจรในระบบมาตรฐานสากล ISO14001 & ISO9001
 • รวมไปถึงการนำระบบ OHSAS 18001 (สุขภาพและความปลอดภัย) มาบังคับใช้
 • ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าในแต่ละประเทศซึ่งพร้อมในการให้บริการ
 • ซีอีโอของเราให้คำมั่นสัญญาไว้กับองค์กรสหประชาชาติเรื่องลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานจัดซื้อจัดหาและหน่วยงานการบัญชีเป็นหน่ายงานที่เชี่ยวชาญ ยิ่งไปกว่านั้น โดยการสนับสนุนจากหน่ายงานโลจิสติก ซี่งประกอบไปด้วยการบริหารคลังสินค้า และการจัดส่งสินค้า  ซึ่งให้บริการแบบมาตรฐานระดับนานาชาติ เช่นรูปแบบการกระจายสินค้าทั่วประเทศหรือรูปแบบการกระจายสินค้าแบบข้ามประเทศในบางประเทศ

สำหรับหน่ายงาน บริหารลูกค้า เรามีความภูมิใจในบุครากลซึ่งให้การแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ และไม่ใช่รูปแบบของเครื่องตอบรับอัตโนมัติในการแก้ไขปัญหาของลูกค้า

อีกทั้งพนักงานของลีเรคโก ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ของประเทศนั้นๆ

สำคัญอย่างยิ่ง สำหรับพนักงานขายของเรา มีทั้งหมดมากกว่า 5,000 คนทั่วโลก ซึ่งบริการลูกค้าด้วยระดับความเป็นมืออาชีพ และพนักงานขายของเรามุ่งจัดหาการบริการให้แก่ลูกค้าโดยตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

OUR ECONOMIC ACTIONS
“สร้างความพอใจแก่ลูกค้าและ ภูมิใจกับสิ่งที่เราทำ” เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของเราซึ่งสอดคล้องอย่างใกล้ชิดในการสร้างความมุ่งมั่นในระยะยาวที่จะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าผ่านการยึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพ ISO9001การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าจะถูกดำเนินการในทุกสาขา ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนของมาตรการที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพการทำงานของเราจากมุมมองของลูกค้า นอกจากนี้เรายังเก็บบันทึกข้อมูล, แนวทางแก้ไข, รายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนประจำวันและใช้ข้อมูลตอบกลับจากลูกค้าและพนักงานมาใช้แก้ปัญหาและยกระดับมาตรฐานการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น.   

การสำรวจ :
จะจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี ทางบริษัทสาขาจะจัดทำแบบสำรวจผ่านบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ  ซึ่งทางสำนักงานใหญ่จะเป็นผู้ส่งข้อมูลของลูกค้า (จากการสุ่ม) ที่มีการใช้จ่ายกับลีเรคโกภายในสี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ มาพร้อมกับแบบสอบถาม 

โดยการสำรวจจะดำเนินการ โดยช่องทางโทรศัพท์เท่านั้นละ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บลงในฐานข้อมูล  ซึ่งผลที่ได้จะถูกวิเคราะห์ในทุกรายละเอียด ทั้งจัดลำดับความสำคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้ากับบริการต่างๆจากทางลีเรคโก เพื่อให้ข้อมูลการสำรวจเป็นประโยชน์มากที่สุดทางเราจะเก็บคะแนนด้านลบพร้อมทั้งข้อติชมต่างๆ เพื่อหาแนวทางดำเนินการหลังจากการผลการสำรวจสิ้นสุดแล้ว
 
เนื้อหาการสำรวจจะครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่คุณภาพของผลิตภัณฑ์จนถึง ความถี่ในการเข้าเยี่ยมลูกค้าของผู้แทนขาย  นอกจากนี้ยังรวมถึงพฤติกรรมของคนขับรถส่งของหรือแม้กระทั่งเนื้อหาในแค็ทตาล็อกสั่งซื้อสินค้า 

ในตอนท้ายของแบบสำรวจ  สิ่งที่ระบุให้มีการปรับปรุงจะถูกใช้เป็นแนวทางประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการบริการและ เพื่อคะแนนที่ดีขึ้นในปีต่อไป

รายงานทางธุรกิจ

OUR ECONOMIC ACTIONS


ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน(KPIs) และงบประมาณ เป็นหลักสำคัญของโครงสร้างและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ

Group Business Brochure ของลีเรคโก (GBB report) เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทย่อยในทุกเรื่อง นับตั้งแต่ประสิทธิภาพการขายไปจนถึงความรวดเร็วในการตอบรับโทรศัพท์ลูกค้าของแผนกลูกค้าสัมพันธ์
GBB report นี้ได้รับการชมเชยจากผู้ตรวจสอบ ISO9001 ภายนอกว่าเป็น “สิ่งที่ดีที่สุดที่เคยพบมา”
บริษัทย่อยในแต่ละประเทศจะจัดทำ GBB report ทุกเดือน และสอบทานโดยที่ประชุมของคณะผู้จัดการอาวุโสของแต่ละบริษัทนั้น
 

หัวหน้างานแต่ละแผนก มีหน้าที่รับผิดชอบในคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของ KPIs ของแต่ละแผนก ขณะที่ผู้จัดการแผนก Quality, Security & Environmental นั้นจะคอยกระตุ้นหัวหน้างานแต่ละแผนก และจัดการในโครงการที่มีการข้ามสายงานกัน เพื่อให้มั่นใจว่า KPIs ในทุกเรื่องที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของตนนั้นประสบผลสำเร็จ
www.lyreco.co.th WORLDWIDE DISTRIBUTOR OF OFFICE PRODUCTS - บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 10260 โทรศัพท์ 02 338 0200 โทรสาร 02 349 6552
เกี่ยวกับลีเรคโก | ระบบการจัดการ | วิธีจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเรา | วิธีจัดการด้านสังคมของเรา | วิธีจัดการด้านเศรษฐกิจของเรา
รางวัลและการยอมรับ | การประเมินผลโดยหน่วยรับรองมาตรฐานของเรา | เครื่องมือที่มุ่งเน้นลูกค้า | กรณีศึกษา | คำถามที่พบบ่อย
Terms of Use | Site map | GDPR Privacy Notice