Lyreco
 
WORLDWIDE DISTRIBUTOR OF OFFICE PRODUCTS โครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ติดต่อเรา !

คำถามที่พบบ่อย ?

มีวิธีการสื่อสารอย่างไรเกี่ยวกับผลการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน?

pucefaq

ภายใน : พวกเราสื่อสารกันภายใต้แมกกาซีนที่มีชื่อว่า Lyreco World

ภายนอก : พวกเราจะนำเสนอรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD Report) ผ่านทางเว็บไซต์ของแต่ละประเทศ

มีวิธีการเฝ้าติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างไร?

pucefaq

นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมรายปี และเป้าหมายแล้ว การเฝ้าติดตามของพวกเรายังคงมีความทุ่มเทผ่านทาง:
 การประสานงานกันในทุกๆ เดือนเกี่ยวกับโครงการนี้ โดยบริษัทแม่
 มีการกำหนด KPI ในระดับบริษัทแม่อย่างชัดเจน

เราทำอะไรในแง่ของนวัตกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน?

pucefaq

 ประการแรก, SD ได้มีการกำหนดขอบเขต ซึ่งจัดทำขึ้นในระดับบริษัทแม่
 ประการที่สอง, หนึ่งในวัตถุประสงค์ของ"ศูนย์ประสานงานกลุ่มพัฒนาที่ยั่งยืน" คือความแม่นยำ/ผลักดันความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เราทำอะไรทำเพื่อลดการใช้พลังงานเนื่องมาจากการจัดส่งสินค้าของเรา?

pucefaq

 การขับขี่ประหยัดพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของ คู่มือการทำงานของเรา
 อัตราการใช้พลังงานคือหนึ่งในข้อกำหนดในการเลือกรถของพวกเรา
 รถไฟฟ้าในสาขาของพวกเราในยุโรปอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้
 การปรับขนาดรถขนส่งเพื่อให้ประหยัดพลังงาน อาทิการทดแทนรถขนาด 3.5 ตันด้วยขนาด 7.5 ตันเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าปริมาณมาก หรือกระดาษที่มีจำนวนมากๆ
 เปลี่ยนวิธีการส่งสินค้า พวกเราประสพความสำเร็จในการใช้จักรยานในการขนส่ง

เรามีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยเหลือลูกค้าให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน?

pucefaq

สามารถทำได้โดย:
 ผ่านทางโครงการลีไซเคิลของพวกเรา (ตลับหมึก, แบตเตอรี่)
 ผ่านทางการใช้สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 โดยเฉพาะ “เครื่องมือที่ช่วยเหลือลูกค้า” (อยู่ในระหว่างการดำเนินการ)

สิ่งที่สำคัญการพัฒนาอย่างยั่งยืนโครงการของเรามีอะไรบ้าง?

pucefaq

 ประการแรก, SD ได้มีการกำหนดขอบเขต ซึ่งจัดทำขึ้นในระดับบริษัทแม่
 ประการที่สอง, หนึ่งในวัตถุประสงค์ของ"ศูนย์ประสานงานกลุ่มพัฒนาที่ยั่งยืน" คือความแม่นยำ/ผลักดันความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มั่นใจได้อย่างไรว่าคู่ค้าของเรามีแนวคิดและปฏิบัติตามโครงการการพัฒนาอย่างยั่งยืน?

pucefaq

 คู่ค้าของเราทุกรายต้องลงนามใน “จรรยาบรรณของคู่ค้า” ที่ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับข้อกำหนดทางดานกฎหมาย, สิทธิมนุษยชน, การปฏิบัติที่การจ้างงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 สำหรับตราสินค้าของเรา, พวกเรายิ่งทุ่มเท และประสพความสำเร็จในการตรวจติดตามสำหรับคู่ค้าในต่างประเทศ ความใส่ใจนี้ขึ้นอยู่กับระบบ SA8000 ซึ่งเป็นมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมทั่วโลก และครอบคลุมเป็นจำนวนมากในพื้นที่ที่แรงงานเด็กเช่นการบังคับใช้แรงงาน, ระบบการจัดการสำหรับฝ่ายบุคคล เป็นต้น

เราทำอะไรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราหรือไม่?

pucefaq

ทุกปีในแต่ละประเทศความคิดเห็นที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อม (เช่นการใช้พลังงาน) ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14001
ในแต่ละเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ แต่ละประเทศจะกำหนดวัตถุประสงค์, เป้าหมาย และแผนการต่างๆ ที่จำเป็น
ขบวนการเหล่าจะได้รับการทบทวนในทุกๆ ปีเป็นอย่างน้อยโดยผู้ให้การรับรองระบบ

www.lyreco.co.th WORLDWIDE DISTRIBUTOR OF OFFICE PRODUCTS - บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 10260 โทรศัพท์ 02 338 0200 โทรสาร 02 349 6552
เกี่ยวกับลีเรคโก | ระบบการจัดการ | วิธีจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเรา | วิธีจัดการด้านสังคมของเรา | วิธีจัดการด้านเศรษฐกิจของเรา
รางวัลและการยอมรับ | การประเมินผลโดยหน่วยรับรองมาตรฐานของเรา | เครื่องมือที่มุ่งเน้นลูกค้า | กรณีศึกษา | คำถามที่พบบ่อย
Terms of Use | Site map | GDPR Privacy Notice